In de bedrijfsvoering heb je het niveau van het doen, waar deskundigheid belangrijk is, en het niveau van het zijn, waar het om bezieling en idealen gaat. Ondernemen kun je niet alleen, je moet ook samenwerken.

Werkwijze MarseC

Praktisch en toekomstgericht

Onze benadering is praktisch, op de toekomst gericht en positief. Sterke punten van uw organisatie worden optimaal benut en zwakke punten vertaald in uitdagingen. Toch is er geenszins sprake van een instrumentele benadering. Iedere organisatie wordt beschouwd als uniek en verdient de maximale creatieve inzet van de door uw organisatie ingehuurde interim/ project manager. Waar het in projectmatig creëren om gaat denkt MarseC dat het commitment van alle betrokkenen bij een project (waaronder projectleider, teamleden en opdrachtgever) de basis kan zijn voor projectsucces. In projectmatig creëren wordt daarom veel aandacht gegeven aan een goede projectintake, het houden van een project-start-up waarin het project vorm wordt gegeven, het gebruik van kwaliteiten van alle betrokkenen en hoe van daaruit een structuur kan worden gemaakt die werkt als een flexibel, maar stevig korset in plaats van als een harnas.

Als onafhankelijke partner

MarseC consultancy hecht grote waarde aan haar rol als onafhankelijke partner om veranderingen in organisaties te kunnen doorvoeren. De inzet van een externe deskundige biedt namelijk onvermoede mogelijkheden om uw organisatie in een nieuw perspectief te bezien. Ingesleten organisatiestructuren en gedragspatronen kunnen hierdoor als minder vanzelfsprekend worden ervaren. Wanneer bestaande beelden worden losgelaten, komt energie vrij om stagnaties op te heffen, historisch gegroeide situaties los te weken en inefficiënte structuren te vervangen door nieuwe structuren.

Opdrachtgevers vinden bij MarseC een zeer ervaren interim projectmanager of consultant die met veel inzet doelgericht en vernieuwend zal optreden. Niet iemand die alleen maar zegt hoe het moet, maar een betrokken adviseur die met een open blik, samen met opdrachtgevers, op weg gaat. Daarbij geholpen door een flinke dosis gezond verstand en een uitgebreide vakkennis.