Zolang een echt probleem niet wordt omarmt en er een vijandige houding tegen bestaat en men er vanaf wil, blijft het probleem steeds naar boven komen en de aandacht vragen.

Welkom bij MarseC

MarseC is een adviesbureau die personen en bedrijven helpt beter te functioneren en beter te presteren. Het beste uit uw organisatie te halen betekent: inzet, visie, leiderschap, talent, doorzettingsvermogen en vooral strategie, vernieuwing en anticiperen. Door onze totaalaanpak kunnen wij een op maat gesneden traject leveren voor uw organisatie en de uitdagingen waar u voor staat. Hierin staat samenwerken centraal. Zo creëert u als ondernemer de beste kansen om te excelleren in uw branche.

De rollen die wij kunnen vervullen :

  • Gesprekspartner
  • Adviseur
  • Procesbegeleider
  • Projectmanager
  • Interim-manager

Veranderingsprocessen vragen veel tijd en energie van alle betrokkenen. En dergelijke processen vragen zeker om een specifieke begeleiding en sturing van het management van uw organisatie. Steeds meer bedrijven laten zich bij dit soort intensieve trajecten dan ook ondersteunen door externe deskundigen.

De werkgebieden van MarseC Consultancy zijn personeel, organisatie, processen, cultuur, gedragsverandering, informatievoorziening en automatisering. Wij kunnen vanuit onze organisatie ook gebruik maken van een uitgebreid netwerk en deze deskundigheid als service zonodig inschakelen. De manier van werken is doelgericht, vernieuwend en met grote inzet. Met een flinke dosis gezond verstand en een uitgebreide vakkennis.