Als er al een geheim voor succes is, dan is dat het vermogen om dingen te bekijken vanuit zowel het oogpunt van iemand anders als dat van zichzelf.

Visie

Verandering en continuïteit

Veranderen is een hele kunst. Vrijwel alle organisaties hebben ermee te maken. Het flexibel omgaan met veranderingen is tegenwoordig zelfs bepalend voor het succes van organisaties. Op u, als manager, rust enerzijds de taak uw medewerkers een veilige werkbasis te bieden, van waaruit zij hun capaciteiten optimaal kunnen inzetten. Anderzijds is het vaak nodig buiten de bekende paden te treden om actief op de omgeving te kunnen inspelen. Van de manager die de voortgang van de organisatie moet bewaken, wordt dan ook heel wat gevergd. Om beslissingen te kunnen nemen is haarscherp analyseren nodig, maar het vermogen om intuïtief te handelen is vaak minstens zo belangrijk. Als veranderingen voor de deur staan, kan een onafhankelijke partner een belangrijke steun in de rug betekenen.

Voor zowel bedrijfsleven als (semi-) overheid is continuïteit van de organisatie van groot belang. In een voortdurend proces van vernieuwing en verandering rust op de leiding de verantwoordelijkheid op het juiste moment de juiste mensen op de juiste plaats te zetten, teneinde de continuïteit te waarborgen. De dynamiek van dit gebeuren doet de behoefte ontstaan aan interim consultants en projectmanagers met specifieke kwaliteiten en ervaring om tijdelijke problemen goed en snel op te lossen. MarseC is hierin, door 15 jaar ervaring, in gespecialiseerd.