Het leven is een vreemde spagaat. We stellen alles in het werk om tegenslag te vermijden, we dromen ervan een zondagskind te zijn, maar diep in ons hart weten we dat er zonder tegenslag niet zoiets als een overwinning of levenswijsheid bestaat.

Cases

Nummerportabiliteit

In eind jaren 90 werden de telecom operators verplicht telefoonnummers met elkaar uit te wisselen.Voor zowel het vaste alsmede het mobiele net,

Aanpak:
Middels een 3 daagse workshop werden op basis van een gedegen productwens beschrijving:

  • De impact op huidige processen en systemen in kaart gebracht
  • Nieuwe technieken uitgedacht
  • Levering en service formules aangepast
  • Blinde vlekken behoefte informatie technologie geinventariseerd

Een centraal programma organisatie werd vervolgens ingericht die conform eis opta per 01-01-1999 nummerportabiliteit implementeerde op basis van de uitkomsten van de 3 daagse workshop.