Het leven is een vreemde spagaat. We stellen alles in het werk om tegenslag te vermijden, we dromen ervan een zondagskind te zijn, maar diep in ons hart weten we dat er zonder tegenslag niet zoiets als een overwinning of levenswijsheid bestaat.

Cases

Introductie van ADSL in Nederland

In 2000 wordt een programma opgezet en uitgevoerd voor de introductie van ADSL (breedband over het telefoonnet) in Nederland.

Een lever- en serviceorganisatie met bijbehorende processen en systemen wordt ingericht . In de jaren erna gaat de uitrol verder en vindt continu aanpassing plaats van de organisatie en de processen en systemen om de enorme vraag aan te kunnen. Inmiddels zijn 2,1 miljoen klanten aangesloten. De introductie van een dergelijk explosief gegroeide dienst is zeer succesvol verlopen.