Het leven is een vreemde spagaat. We stellen alles in het werk om tegenslag te vermijden, we dromen ervan een zondagskind te zijn, maar diep in ons hart weten we dat er zonder tegenslag niet zoiets als een overwinning of levenswijsheid bestaat.

Cases

MarseC biedt tal van oplossingen, altijd toegespitst op concrete situaties, vragen en probleemstellingen. Hoe worden die oplossingen feitelijk ingezet? En welke resultaten worden hiermee geboekt? Onder Cases treft u een submenu aan met een aantal voorbeelden aan uit onze dagelijkse praktijk. Verhelderende cases voor wie meer inzicht wil krijgen in de betekenis van MarseC.